Vad är grön rehab?

Grön rehabilitering – Grön rehab

Grön rehab bygger på forskning som visar att vi mår bättre och blir mindre stressade av att vara ute i naturen. Grön rehab innebär att du som deltagare vistas i rogivande utemiljöer och utför meningsfulla och lustfyllda aktiviteter som ger dig förutsättningar för återhämtning och rehabilitering. 

I grön rehab är allt kravlöst och här finns inga måsten. Här tränar vi på att pausa och låter naturen läka oss. 

Målet med grön rehab

Målet med grön rehab är att du som deltagare ska förbättra din hälsa och komma närmare arbete, studier eller annan sysselsättning och återfå din arbetsförmåga.

Vem får delta?

Grön rehab vänder sig till dig som har stressrelaterad och psykisk ohälsa som utmattning, ångest och mild till medelsvår depression. 

Upplägg

Grön rehab pågår under tolv veckor, tisdagar och torsdagar, klockan 09.30-13.30. Grön rehab pågår under årets alla årstider.