Nature Me tar emot remisser och deltagare till grön rehab!

Nature Me erbjuder grön rehabilitering – stödjande utemiljö och meningsfulla aktiviteter i trädgård och omgivande natur – på landsbygden utanför Laholm, Halland.

Vi vänder oss till personer med stressrelaterad ohälsa, depression eller ångest. Verksamheten är baserad på forskning som visar att deltagare får återhämtning, förbättrad hälsa och ökad förmåga till arbete och sysselsättning.

Nature Me har skrivit vårdavtal med Region Halland. För att delta krävs en remiss från din vårdcentral.